Over ons

De Biljartkring is opgericht op woensdag 5 januari 1977.

De biljartkring stelt zich ten doel wedstrijden te organiseren voor de aangesloten verenigingen, om op die manier de biljartsport in de regio Cranendonck te promoten.

Ieder jaar worden er competities georganiseerd zowel in teamverband als individueel.

Beide competities zijn onderverdeeld in een eerste en een tweede klasse.

Het bestuur wordt gekozen uit de deelnemende verenigingen en bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een wedstrijdleider en een bestuurslid zonder vaste functie.

De voorzitter heeft de algehele leiding van de kring en leidt de ledenvergaderingen.

De secretaris voert de administratie van de kring en brengt hiervan verslag uit op de jaarlijkse afsluitvergadering.

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de kring en brengt hiervan verslag uit op de jaarlijkse afsluitvergadering. Dit verslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een jaarlijks te kiezen kascontrolecommissie.

De wedstrijdleider verzorgt de wedstrijdschema’s en verwerkt de gegevens van alle gespeelde wedstrijden om op die manier de kampioenen van de verschillende competities te kunnen bepalen. Hij bepaalt aan de hand van de verkregen gegevens ook de persoonlijke moyennes van iedere deelnemer volgens het vastgestelde wedstrijdreglement.

Loading