Nieuws

30 september 2022

Kortste Partij niet meer maatgevend
De kortste partij is vanaf dit seizoen niet meer maatgevend om als prijswinnaar uit de bus te komen. Voortaan zal het hoogste Relatieve Partijmoyenne (hoogste RPM) worden gehanteerd om de prijswinnaar te bepalen.
De kortste partij zal nog wel worden vermeld bij de topscores van de week omdat dat waarschijnlijk toch bij veel spelers nog steeds het meest tot de verbeelding spreekt. In verband hiermee is op 23 september 2022 een vernieuwd reglement op de website geplaatst.

Reglementen bijgewerkt 2 september 2022
De reglementen zijn per 2 september 2022 gewijzigd wat betreft het Algemeen Reglement en  het Reglement Teamcompetitie.
Het Reglement Persoonlijke Competitie is binnenkort aan de beurt.
U kunt de nieuwe reglementen bekijken c.q. downloaden onder het menu reglement.

Nieuw Team heeft zich aangemeld
Biljartvereniging “DVK ‘t Perron” uit Heeze heeft zich aangemeld als deelnemer aan onze competitie 2022 – 2023.

De Borgh stopt deelname
Biljartvereniging De Borgh heeft aangegeven niet deel te nemen aan de competitie 2022 – 2023 i.v.m. gebrek aan spelers.

BVM 2 Teamkampioen 2021 – 2022
BVM 2 is de nieuwe teamkampioen 2021 – 2022 geworden.
Zij hebben de titel verworven na barrage met BVM 3.

Persoonlijk Kampioen 2020 Klasse 1:
Johan Slenders (De Bellevue) is de nieuwe persoonlijk kampioen geworden in klasse 1.

Persoonlijk Kampioen 2020 Klasse 2:
Ronnie Maas (BVM) is de nieuwe persoonlijk kampioen geworden in klasse 2.

Teamcompetitie:

Tijdens het seizoen 2022 – 2023 wordt gespeeld in 1 klasse.
Er zal een minimum te spelen moyenne worden gehanteerd voor alle spelers van 0,75.
In beide klassen wordt gespeeld met teams bestaande uit 3 personen.
Er is besloten om voor het seizoen 2022 – 2023 een hele competitie te spelen.
De te spelen volgorde zal wekelijks rouleren en wordt in het programma vermeld.

Persoonlijke competitie:

Tijdens de persoonlijke wordt vanaf 2021 de nieuwe puntentelling toegepast zoals gebruikelijk is bij de teamcompetitie.
Tijdens de voorronden wordt het gespeelde percentage niet meer meegenomen in de rangvolgorde omdat dit reeds is meegenomen door de nieuwe puntentelling.
Het percentage telt alleen nog bij gelijke puntenstand.
Het behaalde moyenne is bepalend indien 2 spelers met gelijk aantal punten eindigen.
Het te spelen moyenne tijdens de voorronden wordt afgeleid van het tot dan toe gespeelde moyenne in de teamcompetitie.
Voorts is besloten om het aantal te spelen partijen tijdens de voorronden te beperken als de situatie dit toelaat.

Wist U dat:

– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 19 spelers in moyenne zijn gestegen.
( > 101 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 28 spelers in moyenne zijn gedaald.
(< 99 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 4 spelers in moyenne ongeveer gelijk is gebleven.  (99 % – 101 %)

 4,375 total views,  2 views today