Nieuws

15 mei 2024

Ledenvergadering 2024

Datum: zondag 30 juni
Locatie: Café De Sport te Budel-Schoot
Aanvang: 11.00 uur

Kampioen der  Kampioenen 2024

Jan Bax is Kampioen der Kampioenen geworden.

Jan van harte gefeliciteerd met behalen van deze mijlpaal.

Persoonlijke kampioenschappen 2024

Jan Soors is kampioen geworden in klasse 1.
Jan Bax is kampioen geworden in klasse 2.
Heren van harte gefelicteerd met het behaalde resultaat.

Teamkampioen 2023 – 2024

BVM 1 is kampioen bij de teams geworden.
Heren spelers van harte gefeliciteerd met het hehalen van deze mijlpaal, goed gedaan.

Wist U dat:

– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 17 spelers in moyenne zijn gestegen.
( > 101 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 40 spelers in moyenne zijn gedaald.
(< 99 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 5 spelers in moyenne ongeveer gelijk is gebleven.  (99 % – 101 %)

Minimum te spelen Moyenne

Tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2023 is besloten om het minimum te spelen moyenne naar beneden bij te stellen naar 0,70. (Voorheen 0,75)
De reglementen zijn dienovereenkomstig aangepast.

Kortste Partij niet meer maatgevend
De kortste partij is niet meer maatgevend om als prijswinnaar uit de bus te komen. Voortaan zal het hoogste Relatieve Partijmoyenne (hoogste RPM) worden gehanteerd om de prijswinnaar te bepalen.
De kortste partij zal nog wel worden vermeld bij de topscores van de week omdat dat waarschijnlijk toch bij veel spelers nog steeds het meest tot de verbeelding spreekt. In verband hiermee is op 23 september 2022 een vernieuwd reglement op de website geplaatst.
U kunt de nieuwe reglementen bekijken c.q. downloaden onder het menu reglement.

Teamcompetitie:

Tijdens het seizoen 2023 – 2024 wordt gespeeld in 1 klasse.
Er zal een minimum te spelen moyenne worden gehanteerd voor alle spelers van 0,70.
In beide klassen wordt gespeeld met teams bestaande uit 3 personen.
Er is besloten om voor het seizoen 2023 – 2024 een hele competitie te spelen.
De te spelen volgorde zal wekelijks rouleren en wordt in het programma vermeld.

Persoonlijke competitie:

Tijdens de persoonlijke wordt vanaf 2021 de nieuwe puntentelling toegepast zoals gebruikelijk is bij de teamcompetitie.
Tijdens de voorronden wordt het gespeelde percentage niet meer meegenomen in de rangvolgorde omdat dit reeds is meegenomen door de nieuwe puntentelling.
Het percentage telt alleen nog bij gelijke puntenstand.
Het behaalde moyenne is bepalend indien 2 spelers met gelijk aantal punten eindigen.
Het te spelen moyenne tijdens de voorronden wordt afgeleid van het tot dan toe gespeelde moyenne in de teamcompetitie.
Voorts is besloten om het aantal te spelen partijen tijdens de voorronden te beperken als de situatie dit toelaat.

Loading