Nieuws

29 september 2023

Minimum te spelen Moyenne

Tijdens de ledenvergadering op 25 juni 2023 is besloten om het minimum te spelen moyenne naar beneden bij te stellen naar 0,70. (Voorheen 0,75)
De reglementen zijn dienovereenkomstig aangepast.

Persoonlijke Kampioenen

Peter de Goey is winnaar geworden van de persoonlijke competitie 2023 klasse  1.
Wim Verhoeven is winnaar geworden van de persoonlijke competitie 2023 klasse 2.
Wim Verhoeven is Kampioen der Kampioenen 2023 geworden.

 

Wist U dat:

– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 19 spelers in moyenne zijn gestegen.
( > 101 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 30 spelers in moyenne zijn gedaald.
(< 99 %)
РVan alle deelnemers aan de teamcompetitie 2 spelers in moyenne ongeveer gelijk is gebleven.  (99 % Р101 %)

Kortste Partij niet meer maatgevend
De kortste partij is niet meer maatgevend om als prijswinnaar uit de bus te komen. Voortaan zal het hoogste Relatieve Partijmoyenne (hoogste RPM) worden gehanteerd om de prijswinnaar te bepalen.
De kortste partij zal nog wel worden vermeld bij de topscores van de week omdat dat waarschijnlijk toch bij veel spelers nog steeds het meest tot de verbeelding spreekt. In verband hiermee is op 23 september 2022 een vernieuwd reglement op de website geplaatst.
U kunt de nieuwe reglementen bekijken c.q. downloaden onder het menu reglement.

Nieuw Team heeft zich aangemeld
Biljartvereniging “DVK ‘t Perron” uit Heeze heeft een tweede team aangemeld als deelnemer aan onze competitie 2022 – 2023.

Teamcompetitie:

Tijdens het seizoen 2023 – 2024 wordt gespeeld in 1 klasse.
Er zal een minimum te spelen moyenne worden gehanteerd voor alle spelers van 0,70.
In beide klassen wordt gespeeld met teams bestaande uit 3 personen.
Er is besloten om voor het seizoen 2023 – 2024 een hele competitie te spelen.
De te spelen volgorde zal wekelijks rouleren en wordt in het programma vermeld.

Persoonlijke competitie:

Tijdens de persoonlijke wordt vanaf 2021 de nieuwe puntentelling toegepast zoals gebruikelijk is bij de teamcompetitie.
Tijdens de voorronden wordt het gespeelde percentage niet meer meegenomen in de rangvolgorde omdat dit reeds is meegenomen door de nieuwe puntentelling.
Het percentage telt alleen nog bij gelijke puntenstand.
Het behaalde moyenne is bepalend indien 2 spelers met gelijk aantal punten eindigen.
Het te spelen moyenne tijdens de voorronden wordt afgeleid van het tot dan toe gespeelde moyenne in de teamcompetitie.
Voorts is besloten om het aantal te spelen partijen tijdens de voorronden te beperken als de situatie dit toelaat.

Loading