Nieuws

8 juli 2021

Ledenvergadering.

Datum: 25 juli 2021
Locatie: Café De Sport te Budel-Schoot
Aanvang: 11.00 uur

Wedstrijden opgeschort i.v.m. nieuwe corona regelgeving.

Zoals de situatie rond het coronavirus er nu uit ziet gaat het niet meer lukken om in het lopende seizoen nog activiteiten te ontplooien.
We hebben met het bestuur besloten alle wedstrijden voor het lopende seizoen te laten vervallen.

We gaan er vooralsnog van uit dat we op 6 september kunnen starten met een nieuwe competitie.
Omdat behaalde resultaten van het lopende seizoen niet compleet zijn hebben we besloten om de resultaten van dit seizoen niet mee te nemen voor het nieuwe seizoen.
Dit houdt in dat we verder gaan met de moyennes zoals die waren aan het begin van dit seizoen.

Uiteraard zijn we voor alle activiteiten afhankelijk van het verloop van het coronavirus en de bijbehorende regeringsmaatregelen.

Indien mogelijk wordt er eind mei of half juli een ledenvergadering gehouden en de opgaven voor de teams zullen zoals altijd voor 1 augustus moeten plaatsvinden.
U ontvangt hierover nog nader bericht zodra dit i.v.m. coronamaatregelen mogelijk is.

Tot slot:

Blijf gezond en let op uw contacten !!!!!

Corona Protocol.

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing op alle door de Biljartkring Cranendonck georganiseerde wedstrijden.
Hierbij is tevens rekening gehouden met de regels zoals deze voor de horeca gelden.
Het allerbelangrijkste is dat alle spelers met klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan Covid 19, NIET mogen deelnemen aan biljartwedstrijden.
Ook een speler die in quarantaine is mag NIET deelnemen aan biljartwedstijden. Zijn er huisgenoten van een speler in quarantaine, dan mag die speler NIET deelnemen aan biljartwedstrijden.

Maatregelen

 1. Moet je hoesten of niezen, ben je verkouden of heb je koorts: BLIJF THUIS !!!!
 2. Houd je daar waar verplicht aan de 1,5 m richtlijn en de regels zoals deze gelden voor de horeca.
 3. Géén handen schudden en blijf zoveel mogelijk zitten.
  Ga pas naar het biljart als de tegenstander is gaan zitten.
 4. Speel met eigen materiaal; gebruik je toch andermans spullen, maak deze dan vóór en na gebruik goed schoon.
 5. Was je handen goed vóór aanvang van de partij en ook na afloop.
 6. Het biljartlaken en de banden moeten voor iedere partij worden geborsteld of gestofzuigd.
 7. De houten omlijsting van het biljart, de ballen en eventuele hulpstukken (vork etc.) moeten voor aanvang van iedere partij met een vochtige doek goed schoongemaakt worden. Desinfectie met alcohol is nog beter. Doe dit ook na de laatste partij.
 8. Begin de partij NIET met de trekstoot. Er wordt getost wie begint met de opstoot. De thuisspelende biljarter kiest kop of munt.
 9. De scheidsrechter blijft op gepaste afstand en houdt zich aan de 1,5 m regel. Dit kan soms lastig zijn, waardoor wederzijds begrip voor deze situatie wordt gevraagd. Als de scheidsrechter in de situatie komt dat hij een gespeelde bal mogelijk verkeerd beoordeeld vanwege de voorgeschreven 1,5 m afstand, respecteer dan zijn beslissing.
 10. Blijf te allen tijde respectvol naar elkaar en houd je aan de regels. Alleen zo kunnen wij samen verantwoord biljarten.

Bij melding of constatering van overtredingen tegen dit protocol heeft het bestuur de bevoegdheid om sanctionerend op te treden tegen verenigingen, teams of individuele spelers.

Blijf gezond, denk ook aan een ander, houd je aan dit protocol !!!

Invalbeurten:

Indien uw vereniging door deze maatregelen in problemen dreigt te komen met het aantal toegestane invalbeurten, neem dan altijd contact op met de wedstrijdleider.
In verband met corona zal er soepel worden omgegaan met deze regel.
Hierdoor kunnen we samen tot een goede en verantwoorde oplossing komen.

Persoonlijk Kampioen Klasse 1:
Johan Slenders (De Bellevue) is de nieuwe persoonlijk kampioen geworden in klasse 1.

Persoonlijk Kampioen Klasse 2:
Ronnie Maas (BVM) is de nieuwe persoonlijk kampioen geworden in klasse 2.

Teamkampioen Klasse 1:
De teamkampioen in klasse 1 is zojuist bekend geworden:
B.V. Gastel 1 is er niet in geslaagd om BVM 2 in te halen.
Hierdoor is nu duidelijk geworden dat BVM 2 Teamkampioen is in Klasse 1.
Biljartkring Cranendonck wenst het team van harte proficiat met het behaalde resultaat.

Teamcompetitie:

Tijdens het seizoen 2020 – 2021 wordt weer als vanouds weer gespeeld in 2 klassen.
Om een zo goed mogelijk evenwicht te verkrijgen tussen beide klassen worden de ingeschreven teams gelijkmatig verdeeld over beide klassen.
Het teamgemiddelde dient hierbij als maatstaf.
Anders dan voorgaande jaren zal geen minimum te spelen moyenne worden gehanteerd voor klasse 1.
In beide klassen wordt gespeeld met teams bestaande uit 3 personen.
Vanwege de geringe deelname is besloten om voor het seizoen 2019 – 2020 anderhalve competitie te spelen.

Vanaf dit seizoen worden de partijen niet meer gespeeld volgens een vaste volgorde.
De volgorde zal wekelijks rouleren en wordt in het programma vermeld.

Persoonlijke competitie:

Tijdens de persoonlijke wordt vanaf 2021 de nieuwe puntentelling toegepast zoals gebruikelijk is bij de teamcompetitie.
Tijdens de voorronden wordt het gespeelde percentage niet meer meegenomen in de rangvolgorde omdat dit reeds is meegenomen door de nieuwe puntentelling.
Het percentage telt alleen nog bij gelijke puntenstand.
Het behaalde moyenne is bepalend indien 2 spelers met gelijk aantal punten eindigen.
Het te spelen moyenne tijdens de voorronden wordt afgeleid van het tot dan toe gespeelde moyenne in de teamcompetitie.
Voorts is besloten om het aantal te spelen partijen tijdens de voorronden te beperken als de situatie dit toelaat.

Reglementen bijgewerkt 4 oktober 2017
De reglementen zijn per 4 oktober 2017 gewijzigd t.a.v. de aanvangstijden voor de teamwedstrijden en de bepalingen bij uitval van een speler tijdens de persoonlijke wedstrijden. Bij uitval van een speler tijdens de finale worden geen wedstrijden meer geschrapt, de kampioen wordt dan bepaald door het aantal behaalde punten per gespeelde partij te berekenen.
U kunt de nieuwe reglementen bekijken c.q. downloaden onder het menu reglement.

Wist U dat:

– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 21 spelers in moyenne zijn gestegen.
( > 101 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 30 spelers in moyenne zijn gedaald.
(< 99 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 2 spelers in moyenne ongeveer gelijk is gebleven.  (99 % – 101 %)

 3,469 total views,  2 views today