Nieuws

12 november 2021

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 13 november:
Op vrijdag 12 november heeft de overheid nieuwe coronamaatregelen afgekondigd.
Met ingang van 13 november zijn horecagelegenheden verplicht hun deuren om 20.00 uur te sluiten.
In verband hiermee heeft de Biljartkring Cranendonck besloten om alle wedstrijden voor de komende 3 weken op te schorten.
Wij zullen U tijdig informeren als we na deze 3 weken de competitie weer voort kunnen zetten.
We streven ernaar om de lopende competitie in zijn geheel te voltooien volgens een nieuw op te stellen programma.

Coronapas verplicht vanaf 25 september:
Vanaf 25 september is toegang tot een horecagelegenheid alleen mogelijk op vertoon van een Coronatoegangsbewijs (CTB).
De lokaalhouder en diens personeel hebben de opdracht gekregen van de overheid om hierop te controleren.
Lees meer over het Coronatoegangsbewijs en de verkrijging hiervan onder het menu “Coronapas”.

Persoonlijk Kampioen 2020 Klasse 1:
Johan Slenders (De Bellevue) is de nieuwe persoonlijk kampioen geworden in klasse 1.

Persoonlijk Kampioen 2020 Klasse 2:
Ronnie Maas (BVM) is de nieuwe persoonlijk kampioen geworden in klasse 2.

Teamkampioen 2019 – 2020:
In klasse 1 is BVM 2 teamkampioen geworden.
In klasse 2 is BVM 3 teamkampioen geworden .
Biljartkring Cranendonck wenst de teams van harte proficiat met het behaalde resultaat.

Teamcompetitie:

Tijdens het seizoen 2021 – 2022 wordt gespeeld in 1 klasse.
Er zal een minimum te spelen moyenne worden gehanteerd voor alle spelers van 0,75.
In beide klassen wordt gespeeld met teams bestaande uit 3 personen.
Er is besloten om voor het seizoen 2021 – 2022 een hele competitie te spelen.

Vanaf dit seizoen worden de partijen niet meer gespeeld volgens een vaste volgorde.
De volgorde zal wekelijks rouleren en wordt in het programma vermeld.

Persoonlijke competitie:

Tijdens de persoonlijke wordt vanaf 2021 de nieuwe puntentelling toegepast zoals gebruikelijk is bij de teamcompetitie.
Tijdens de voorronden wordt het gespeelde percentage niet meer meegenomen in de rangvolgorde omdat dit reeds is meegenomen door de nieuwe puntentelling.
Het percentage telt alleen nog bij gelijke puntenstand.
Het behaalde moyenne is bepalend indien 2 spelers met gelijk aantal punten eindigen.
Het te spelen moyenne tijdens de voorronden wordt afgeleid van het tot dan toe gespeelde moyenne in de teamcompetitie.
Voorts is besloten om het aantal te spelen partijen tijdens de voorronden te beperken als de situatie dit toelaat.

Reglementen bijgewerkt 4 oktober 2017
De reglementen zijn per 4 oktober 2017 gewijzigd t.a.v. de aanvangstijden voor de teamwedstrijden en de bepalingen bij uitval van een speler tijdens de persoonlijke wedstrijden. Bij uitval van een speler tijdens de finale worden geen wedstrijden meer geschrapt, de kampioen wordt dan bepaald door het aantal behaalde punten per gespeelde partij te berekenen.
U kunt de nieuwe reglementen bekijken c.q. downloaden onder het menu reglement.

Wist U dat:

– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 14 spelers in moyenne zijn gestegen.
( > 101 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 42 spelers in moyenne zijn gedaald.
(< 99 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 3 spelers in moyenne ongeveer gelijk is gebleven.  (99 % – 101 %)

 3,730 total views,  1 views today