Nieuws

3 februari 2019

Prijsuitreiking / Kampioen der Kampioenen

De wedstrijd om de persoonlijke Kampioen der Kampioenen wordt op dezelfde avond gespeeld voorafgaand aan de prijsuitreiking.
Aansluitend begint de prijsuitreiking.

Datum: zaterdag 13 april
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Café De Sport te Budel Schoot 

Persoonlijke Competitie 2019

De competitie start op maandag 4 februari 2019.
Er hebben zich 10 spelers aangemeld voor Klasse 1.
Er hebben zich 12 spelers aangemeld voor Klasse 2
Het programma voor de voorronden kunt U terugvinden onder het menu Persoonlijke Competitie.

Aanpassing speelsysteem teamcompetitie:

Vanwege de geringe deelname in klasse 1 is besloten om voor het seizoen 2018 – 2019 een nieuw speelsysteem te hanteren waarbij door alle teams een halve competitie wordt gespeeld.
Vanwege het onverwacht grote aantal teams dat heeft ingeschreven is door het bestuur besloten om de aansluitende poulefase niet te spelen.
Er wordt dus uitsluitend een halve competitie gespeeld.

Het nieuwe systeem houdt ook in dat het minimum te spelen moyenne van 1,50 zoals dat voorheen gold voor klasse 1 komt te vervallen.
Bovendien is het de bedoeling om een nieuwe moyenne interval tabel te gaan hanteren naar het voorbeeld van de K.N.B.B.

Voorts wordt een nieuw puntensysteem gehanteerd zoals ook wordt toegepast door de K.N.B.B.
De moyennes van nieuwe spelers worden op de helft van de competitie bijgesteld.
De moyennes voor de overige spelers blijven het hele seizoen gelden.
Er zal worden gespeeld met drietallen.

Het nieuwe systeem wordt bij wijze van proef ingevoerd en zal aan het einde van het seizoen worden geëvalueerd en indien noodzakelijk nog worden aangepast.

De reglementen worden hierop te zijner tijd aangepast echter niet eerder dan na de evaluatie.

Reglementen bijgewerkt 4 oktober 2017
De reglementen zijn per 4 oktober 2017 gewijzigd t.a.v. de aanvangstijden voor de teamwedstrijden en de bepalingen bij uitval van een speler tijdens de persoonlijke wedstrijden. Bij uitval van een speler tijdens de finale worden geen wedstrijden meer geschrapt, de kampioen wordt dan bepaald door het aantal behaalde punten per gespeelde partij te berekenen.
U kunt de nieuwe reglementen bekijken c.q. downloaden onder het menu reglement.
Let op!! In afwijking van het reglement is voor 2018 – 2019 besloten om een proef te doen met het spelen van een halve competitie in 1 klasse met afwijkende moyennetabel en puntensysteem.
De reglementen zullen pas worden aangepast na evaluatie aan het eind van dit seizoen.

Wist U dat:

– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 30 spelers in moyenne zijn gestegen.
( > 101 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 48 spelers in moyenne zijn gedaald.
(< 99 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 10 spelers in moyenne ongeveer gelijk zijn gebleven.  (99 % – 101 %)

1,736 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag