Nieuws

31 maart 2020

Maatregelen in verband met Coronavirus.

Geachte Biljartvrienden,

Vanwege de door de het kabinet aangekondigde verlenging van de maatregelen omtrent het coronavirus heeft het bestuur van Biljartkring Cranendonck besloten
alle wedstrijden voor de persoonlijke competities tot maandag 1 juni stil te leggen.
Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de finales, kampioen der kampioenen en de prijsuitreiking.
Ons streven is er op gericht om de nog te spelen wedstrijden op een nader te bepalen tijdstip af te werken zodat alle moeite niet voor niets is geweest.
In de periode tot 1 juni beoordeelt het bestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd zal worden.

Teamkampioen Klasse 1:
De teamkampioen in klasse 1 is zojuist bekend geworden:
B.V. Gastel 1 is er niet in geslaagd om BVM 2 in te halen.
Hierdoor is nu duidelijk geworden dat BVM 2 Teamkampioen is in Klasse 1.
Biljartkring Cranendonck wenst het team van harte proficiat met het behaaalde resultaat.

Teamcompetitie:

Tijdens het seizoen 2019 – 2020 wordt weer als vanouds weer gespeeld in 2 klassen.
Om een zo goed mogelijk evenwicht te verkrijgen tussen beide klassen worden de ingeschreven teams gelijkmatig verdeeld over beide klassen.
Het teamgemiddelde dient hierbij als maatstaf.
Anders dan voorgaande jaren zal geen minimum te spelen moyenne worden gehanteerd voor klasse 1.
In beide klassen wordt gespeeld met teams bestaande uit 3 personen.
Vanwege de geringe deelname is besloten om voor het seizoen 2019 – 2020 anderhalve competitie te spelen.

Persoonlijke competitie:

Tijdens de persoonlijke wordt vanaf 2020 de nieuwe puntentelling toegepast zoals gebruikelijk is bij de teamcompetitie.
Het behaalde moyenne is bepalend indien 2 spelers met gelijk aantal punten eindigen.
Het te spelen moyenne tijdens de voorronden wordt afgeleid van het tot dan toe gespeelde moyenne in de teamcompetitie.
Voorts is besloten om het aantal te spelen partijen tijdens de voorronden te beperken als de situatie dit toelaat.

Reglementen bijgewerkt 4 oktober 2017
De reglementen zijn per 4 oktober 2017 gewijzigd t.a.v. de aanvangstijden voor de teamwedstrijden en de bepalingen bij uitval van een speler tijdens de persoonlijke wedstrijden. Bij uitval van een speler tijdens de finale worden geen wedstrijden meer geschrapt, de kampioen wordt dan bepaald door het aantal behaalde punten per gespeelde partij te berekenen.
U kunt de nieuwe reglementen bekijken c.q. downloaden onder het menu reglement.

Wist U dat:

– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 28 spelers in moyenne zijn gestegen.
( > 101 %)
– Van alle deelnemers aan de teamcompetitie 39 spelers in moyenne zijn gedaald.
(< 99 %)
РVan alle deelnemers aan de teamcompetitie 6 spelers in moyenne ongeveer gelijk is gebleven.  (99 % Р101 %)

 2,506 total views,  2 views today